Over ons

De organisatie

Omdat we de juiste zorgverlener op het juiste moment voor u beschikbaar willen hebben werken we met gespecialiseerde medewerkers. U kunt hieronder lezen welke ondersteuning we in huis hebben en wat zij voor u kunnen betekenen.

Wij werken met een team van meerdere huisartsen. We willen u helpen met uw gezondheid en hebben oog voor u als persoon, uw klachten en uw omgeving. We houden uw medisch dossier goed bij, zodat collega’s altijd op de hoogte zijn van uw medische situatie. We snappen heel goed dat u voor dezelfde klacht graag dezelfde arts wil zien, geef dit dan aan bij het maken van een afspraak. Voor spoedeisende hulp kan het zijn dat u een andere arts krijgt.

In de huisartsenpraktijk zijn er ook Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten aanwezig. Physician assistant (kortweg PA) en Verpleegkundig Specialist (VS) zijn de namen van een relatief nieuw beroep in de huisartsenzorg in Nederland. De PA/VS kan zelfstandig spreekuur draaien en is hiervoor bevoegd en geregistreerd in het BIG-register. Zij kan ook zelf recepten voorschrijven mocht dat nodig zijn.
De inzet in de huisartsenpraktijk van een PA/VS draagt bij aan taakverlichting van de huisarts en de kwaliteit en continuïteit van zorg. Voor meer informatie heeft de beroepsorganisatie NAPA ook een patientenfolder gemaakt.

Patientenfolder NAPA

De doktersassistenten zijn uw eerste aanspreekpunt. Zij zijn opgeleid om u te helpen om met uw vraag door de juiste persoon geholpen te worden. Hiervoor is het nodig om enkele vragen aan de telefoon te stellen. Dit kan zijn dat de doktersassistente u al advies kan geven, dat u een afspraak krijgt bij een huisarts of bijvoorbeeld bij een praktijkondersteuner. Daarnaast hebben de doktersassistenten ook hun eigen spreekuur voor het uitspuiten van oren, uitstrijkjes maken, bloeddruk meten enz.

Een praktijkondersteuner is opgeleid om u te begeleiden bij de volgende ziektes: Diabetes, Hart & Vaatziektes, COPD en Astma. Zij zorgen voor regelmatige controles en om uw ziekte zo goed mogelijk te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat u automatisch een oproep krijgt wanneer u weer bloed moeten prikken en wordt u regelmatig gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Hierdoor kunnen we u helpen om u zo gezond mogelijk te houden.

Met de vergrijzing van de bevolking, betekent dit ook meer ouderen in de huisartsenpraktijk. Wij willen graag sommige problemen voor zijn en hebben daarom een praktijkondersteuner ouderenzorg. Zij komt bij de ouderen aan huis om een goed beeld te krijgen van hun gezondheid en omgeving. Heeft iemand bijvoorbeeld familie waarop terug gevallen kan worden bij ziekte of is het handig om alvast een plan te hebben dat als u ziek wordt er direct de juiste hulp ingeschakeld kan worden. Of wat voor zorg kunnen we inzetten om u te helpen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Zit u niet lekker in uw vel of heeft u op een ander manier het gevoel psychische ondersteuning nodig te hebben, maar is het niet direct nodig om naar een psycholoog of psychiater te gaan, dan staan de praktijkondersteuners GGZ voor u klaar om u te helpen.

Benieuwd naar ons team? Bekijk onze medewerkers.

 • Goede zorg, dicht bij de patiënt

  Wij willen als praktijk de zorg dicht bij onze patiënten brengen. Vele factoren hebben invloed op uw gezondheid zoals uw privé omstandigheden, werk, verleden en wensen voor de toekomst. We luisteren daarom met aandacht naar uw situatie en proberen zo een volledig beeld te vormen. We geloven daarom dat een groot aanbod van zorg en diagnostiek binnen de praktijk een meerwaarde heeft, omdat we ook zo de mogelijkheid hebben om een breder beeld te vormen en betere zorg te kunnen bieden.

  We zetten daarnaast in op preventieve zorg, om uw gezondheid zo lang mogelijk goed te houden. Zo zetten we levensstijl coaching in om het risico op hart & vaatziekte te verminderen en helpt onze Praktijkondersteuner Ouderenzorg mee om mensen zo lang mogelijk veilig thuis te laten wonen. U hebt zelf de grootste rol in het beïnvloeden van uw gezondheid en daar helpen we u graag in mee.

 • Vernieuwend & toekomstbestendig

  De zorg verandert in hoog tempo met een andere kijk op gezondheid, werk & vrije tijd. Daarnaast is er een hoge mate van technologische ontwikkelingen en vergrijzing van de populatie. We geloven dat de toekomst kansen bied voor betere zorg, maar alleen als we dat op de juiste manier organiseren.

  We geloven dat het belangrijk is om de juiste zorgverlener op het juiste moment voor u beschikbaar te hebben, zo wordt de huisarts in de praktijk ondersteunt door een team van medewerkers met hun eigen specialisatie. Zo zorgen we er voor dat u sneller geholpen kunt worden en er betere zorg geleverd kan worden. We zetten ook minder gangbare vormen van praktijkondersteuning in, zoals het werken met verpleegkundig specialisten waarmee in ziekenhuizen en bij andere praktijken al veel positieve ervaring is opgedaan.

  Om de zorgverlening ook in de toekomst te kunnen garanderen leiden we nieuwe medewerkers op. De personeelstekorten in de zorg kunnen alleen worden opgelost als we hierin ons steentje bijdragen en zo blijven we ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

 • Servicegericht

  We communiceren open en direct. We nemen u mee in de voor- en nadelen van vervolgstappen waarbij we eerlijk zeggen wat mogelijk is en wat niet en komen gezamenlijk tot een beslissing, het gaat immers om uw gezondheid en daar heeft u een belangrijke stem in. Daarnaast communiceren we op een vriendelijke maar directe manier, slecht nieuws wordt er immers niet beter van als we eromheen draaien.

© Fonkelzorg Den Bosch | Kwaaijongens, rebels in oplossingen