Medische verklaringen

In onze praktijk krijgen onze huisartsen regelmatig het verzoek een medische verklaring (ook geneeskundige verklaring of doktersverklaring genoemd) af te geven. Wij mogen dit niet doen. Door het niet afgeven van een medische verklaring handelen wij volgens de regels van het KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen.

Wat is een medische verklaring?

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen.

Waarom mogen wij geen medische verklaring afgeven?

Uw huisarts moet zich kunnen concentreren op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie kan gevaar lopen wanneer uw huisarts een oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen moet worden dat u en uw huisarts hierdoor in conflict raken.

Download de medische verklaringen

Hieronder kunt u de folders van het KNMG in de talen Nederlands, Engels, Pools, Marokkaans-Arabisch en Turks downloaden. In dit folder staat helder beschreven waarom wij als huisarts geen medische verklaring mogen afgeven en wat u kunt doen om wel een medische verklaring te krijgen.