Huisarts op bedrijventerrein Pettelaarpark, De Brand of tradepark de Herven

Please scroll down for English ↓

Heeft u snel een huisarts nodig?

Als u een ongeluk heeft gehad of ernstige klachten heeft die niet kunnen wachten tot een bezoek aan uw eigen huisarts, dan kunt u langskomen bij Fonkelzorg Den Bosch. We proberen u zo snel mogelijk te helpen maar het kan zijn dat u even moet wachten. We hebben immers afspraken met onze eigen patiënten waar we rekening mee moeten houden. We doen zo snel mogelijk een eerste intake (triage) om te kijken hoe ernstig de klachten zijn. U zult dus wat vragen aan de telefoon moeten beantwoorden.

LET OP: voor levensbedreigende situaties bel 112.

Wat hebben we nodig?

We zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren dus we hebben een geldig identificatiebewijs nodig. Alle medisch relevante voorgeschiedenis is natuurlijk handig en graag willen we ook weten wie uw eigen huisarts is zodat we extra informatie kunnen opvragen of medische gegevens kunnen delen.

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Medisch relevante voorgeschiedenis
  • Contactgegevens eigen huisarts

Wat kost een bezoek?

Als u een Nederlandse basisverzekering heeft kunnen wij uw bezoek rechtstreeks bij uw verzekering declareren en kost het u niets. Het tarief dat gebruikt wordt is een passanten tarief.

Heeft u geen Nederlandse basisverzekering? Dan kunnen wij het consult niet direct bij uw verzekering declareren en moet u het bij de balie komen betalen. U krijgt een factuur mee en die kunt u dan indienen bij uw eigen verzekering. Wat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden.

Wat doen we niet?

Klachten die kunnen wachten tot een regulier bezoek bij uw eigen huisarts behandelen we niet. Uw eigen huisarts is immers uw eerste aanspreekpunt en heeft uw volledige dossier. Daar horen ook psychische klachten bij. We hebben geen behandelrelatie en voor psychische klachten bent u het beste geholpen met uw eigen huisarts of behandelaar.

Normale inschrijving

Heeft u geen ernstige klachten maar wilt u wel een afspraak maken? De praktijk is geopend voor mensen die in Den Bosch wonen of langdurig verblijven. Als u voor uw werk langdurig in Den Bosch moet verblijven en u heeft zorg nodig neem dan even contact op met de praktijk. Dan kunnen we kijken hoe we u het beste kunnen helpen.

Woont u in Den Bosch en wilt u zich inschrijven? Dan bent u van harte welkom! U kunt een inschrijving aanvragen via ons inschrijfformulier.

English

Do you have an urgent medical problem that can’t wait and need a doctor? In that case you can always contact and visit Fonkelzorg Den Bosch. We’ll try to help you as soon as possible, but it might be that you have to wait since we have existing appointments with our own patients. We’ll do a quick intake (triage) to see how urgent your problem is and what kind of  priority we need to give you. That means you’ll have to answer a couple of questions when you call.

PLEASE NOTE: For life threatening emergencies call the national emergency number 112 where you can reach an Ambulance.

How much does it cost?

If you have a Dutch health insurance a visit to the huisarts is free and we’ll send the charge directly towards your insurance company. We’ll charge the ‘passersby’ rate. If you don’t have a Dutch health insurance you’ll have to pay on-site. You’ll get an invoice which you can hand in with your insurance company. Please check your insurance policy for reimbursement rates.

Register at Fonkelzorg Den Bosch

If you don’t have a medical emergency but would like to visit a doctor we are open for regular patient registrations for people living in Den Bosch. Please visit the registration page to request registration.